ASFALTIRANjE PUTA VOJSKA-MAČEVAC

SVILAJNAC- Radovi na saniranju i asfaltiranju puta od centra Mačevca do Vojske, dužine 2kilometra, su u toku. Kako je na nedavno održanoj sednici SO Svilajnac i najavio predsednik opštine Predrag Milanović, počelo se sa rekonstrukcijom i asfaltiranjem puteva i ulica po gradu i po selima, i sanacija ovog puta u okviru je tog najavljenog projekta.

Prema rečima meštana Mačevca i Vojske, ovaj put bio je dotrajao i nije rađen više od tri decenije, tako da će, nakon završetka radova, biti i mnogo veća bezbednost i mnogo lakše svakodnevno funkcionisanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *