USKORO NOVE OBUKE ZA HRANITELjSKE PORODICE

 

Polazeći od potrebe za unapređenjem porodičnog smeštaja za decu i mlade, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju u partnerstvu sa UNICEF- om i Gradskim centrom za socijalni rad u Jagodini u narednom periodu sprovodiće kampanju u cilju regrutovanja novih hraniteljskih porodica na teriroriji našeg grada.

Hraniteljstvo je privremena mera porodično- pravne i socijalne zaštite dece bez roditeljskog staranja. To je odnos koji po snazi i emocionalnoj razmeni odgovora odnosu dete- roditelj i predstavlja alternativni oblik zaštite.

Gradski centar za socijalni rad u Jagodini poziva sve zaintresovane porodice i pojednice koji ispunjavaju socio- ekonomske uslove da se prijave kao potencijalni hranitelji.

Kako bi građanima približili karakteristike ove usluge i potrebne uslove za bavljenje hraniteljstvom Gradski centar za socijalni rad u Jagodini će u narednom periodu organizovati „Otvoreni dan“ svakog poslednjeg petka u mesecu u Plavoj sali Gradskog centra za socijalni rad u Jagodini, ul. Ružice Milanović br. 1, u vremenu od 9 do 12 h. Svi zaintresovani građani moći će da na licu mesta od stručnih radnika saznaju sve neophodne informacije o hraniteljstvu i dobiju smernice o proceduri podnošenja zahteva za bavljenje hraniteljstvom. Pojedinci i porodice sa teritorije našeg grada koji se budu odlučili da učestvuju u obuci proći će detaljnu proveru i procenu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *