DESPOTOVAC- Božić 2024. u Manasiji.

– Nebo i zemlja danas, kao što je prorokovano, neka se obraduju! Anđeli i ljudi neka duhovno svetkuju! Jer Bog se javi u telu onima koji sede u mraku i senci, rodivši se od žene. Pećina i jasle Ga prihvataju, pastiri čudo razglašavaju, magi sa Istoka u Vitlejem dare donose, a mi, nedostojnim ustima, ugledajući se na anđele, hvalu mu odajmo: „Slava na visini Bogu, a na zemlji mir!“ Dođe očekivanje mnogobožaca, dođe, spase nas od robovanja vragu.• Prva litijska stihira• stoji u opisu fotografija na instagramu manastira Manasija