USPEŠNA AKCIJA ČIŠĆENJA SVILAJNCA

 

SVILAJNAC- Građani, ustanove, organizacije i volonteri danas su učestvovali u akciji čišćenja “Za čistiji Svilajnac”. Više od 1.000 učesnika na više od 50 lokacija učestvovalo je na pospremanju i čišćenju Svilajnca. Inače, akcija traje već dve nedelje tokom koje građani, uz podršku Komunalnog javnog preduzeća „Morava“ iznose se kabasti i elektronski otpad, vrši se zamena dotrajalih kontejnera i reciklaža, čiste se divlje deponije, potoci, javne površine, radi se ozelenjavanje, organizuje nih edukativnih predavanja, radionica i predstva u kojima učestvuju sve obrazovne ustanove, a sve sa ciljem da se Svilajnac očisti, ozeleni i da se podigne svest ljudi o potrebi za čistijom životnom sredinom i načinima da se to postigne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *