KOZARA – GENOCID NAD SRBIMA

Obeležena 82. godišnjica od genocida nad više od 100 hiljada ubijenih Srba sa Kozare

Obeležena je 82. godišnjica od genocida nad srpskim narodom Kozare, tokom koga je ubijeno 40.000 i u logore smrti odvedeno 68.000 srpskih civila. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da u istoriji srpskog naroda nije bilo nijedne generacije koja nije doživela “svoju” Kozaru, dok je minister VS Nemanja Starović poručio da Beograd i Banjaluka žele mir i da će znati kako da ga sačuvaju.

U logore Jasenovac i Staru Gradišku odvedeno je 68.000 Srba, uglavnom žena i staraca, a među njima bilo je više od 23.000 dece. Oni su bili deo one trećine koja je ubijena, dok su ostale dve pokatoličene ili proterane. Ofanziva na Kozaru počela je 10. juna 1942. godine, kada su nemačke, hrvatske i muslimanske jedinice sa oko 35.000 vojnika zatvorile obruč oko slobodne teritorije kozarske oblasti. U opkoljenom području 3.500 srpskih boraca branilo je zbeg sa oko 80.000 srpskih civila. Oko 10.000 ljudi se spasilo probijanjem obruča 3. i 4. jula.

-Ovde nema hrvatskih i muslimanskih žrtava, oni su bili sa druge strane. Na ovoj generaciji, na nama ostaje obaveza da obnovimo sećanje, da pamtimo da su ovde pobijeni Srbi masovno. Da se nije oklevalo. Imate sela ovde u okolini Prijedora gde je ubijeno po 1.100 stanovnika tog sela. Opkole selo i pobiju sve što je živo, rekao je Dodik.

Na Kozari je posle rata prvo dete rođeno tek 20 godina kasnije. Posebno je tragična bila sudbina oko 23.000 srpske dece, malih Kozarčana, koji su ubijani i iscrpljivani glađu i bolestima u jedinim logorima za decu u Evropi Jastrebarsko i Sisak, deo su usvojije hrvatske, katoličke, porodice i deca su dobila novi identitet. Oficir Vermahta Kurt Valdhajm komandovao je akcijom, njega je kasnije doživotni predsednik SFRJ Josip Broz podržao za funkciju generalnog sekretara UN. Srbi su dobili spomenik na kome nije navedena njihova nacionalnost, jer su ubice delovale po tom pricipu.

Foto kabinet predsednika RS