POSLE HAPŠENJA DIREKTORA RESAVICA NESMETANO RADI

RESAVICA-JP PEU Resavica nastavlja da redovno radi i funkcioniše, proizvodni procesi u ovoj kompaniji nesmetano se odvijaju, a svi organizacioni delovi obavljaju svoje poslovne zadatke i pored činjenice da je v.d. generalnog direktora uhapšen zbog sumnje da je primio mito, stoji u saopštenju tog preduzeća.

-Rukovodstvo i zaposleni u JP PEU Resavica i nakon nedavnog događaja, nastavljaju da izvršavaju sve svoje radne zadatke, kako bi se proizvodnja uglja i dalje nesmetano odvijala, a ugovorene poslovne obaveze i rokovi prema privredi i stanovništvu u potpunosti ispunjavali.Nesmetanim nastavkom aktivnosti i u novonastalim uslovima kada je v.d.generalnog direktora uhapšen, JP PEU Resavica pokazuje i svoj ozbiljan i odgovoran odnos prema državi, od koje je u prethodnom periodu imala veliku pomoć i podršku, navodi se u saopštenju.

-JP PEU Resavica i zaposleni u njoj podržavaju sve aktivnosti države na suzbijanju korupcije u javnim preduzećima i imamo puno poverenje u rad državnih organa, osuđujući svaki vid nezakonitog delovanja. Ko god da je nezakonito radio i ponašao se, za to treba i da odgovara. Međutim, slučajevi poput nedavnog hapšenja, koji stvaraju izuzetno lošu sliku u javnosti o JP PEU Resavica, predstavljaju samo pojedinačne negativne primere koji nisu i ne smeju biti pravilo u ovom rudarskom kompleksu, ističe se u saopštenju.

-JP PEU Resavica je rudarski kompleks sa četiri i po hiljade zaposlenih koji svakodnevno u izuzetno teškim uslovima rade svoj posao odgovorno, profesionalno, naporno i krajnje požrtvovano. I upravo zbog svih poštenih, marljivih i vrednih radnika i rudara u JP PEU Resavica, u saradnji sa državom moramo učiniti sve da se ovaj rudarski kompleks što pre reorganizuje i stane na zdrave noge, u interesu domaće privrede i stanovništva i na ponos Srbije,stoji u saopštenju.

-U narednim danima preduzećemo aktivnosti kako bi smo u saradnji sa resornim Ministarstvima definisali rukovođenje sa JP PEU Resavica u novonastalim okolnostima, a naše radne obaveze i zadatke nastavićemo da nesmetano izvršavamo i u narednom period, zaključuje se u saopštnju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *