Opština Paraćin osnovala Savet za saradnju sa privredom

PARAĆIN- Skupština opštine Paraćin je na sednici održanoj 06. februara donela Odluku o osnivanju Saveta za saradnju sa privredom u opštini Paraćin. Zadatak ovog Saveta je da omogući komunikaciju organa opštine sa privrednicima sa teritorije opštine Paraćin vezano za zapošljavanje, zatim da koordinira i povezuje zaintesovana nezaposlena lica i privrednike koji imaju potrebu da angažuju određene kadrove za potrebe obavljanja svoje delatnosti. Zadatak Saveta je, takođe, da uputi zainteresovana nezaposlena lica na koji način da dođu do zaposlenja. Na ovaj način, Opština Paraćin, želi da pomogne u pronalaženju posla građanima svoje opštine, a takođe i preduzećima domaćim i stranim da brže dođu do kadrova neophodnih za obavljanje svojih delatnosti. O radu i aktivnostima Saveta javnost će biti obaveštavana preko sredstava javnog informisanja, a zainteresovana nezaposlena lica sve informacije mogu dobiti u prostorijama Opštine Paraćin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *