ĆUPRIJA- Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda stiglo je upozorenje da su tokom 19. i 20. jula mogući kratkotrajni nagli porasti vodostaja sa manjim lokalnim izlivanjima, na manjim bujičnim vodotocima na slivovima Jadra, Kolubare, Crnice, Lepenice, Lugomira, Resave, Ravanice, Mlave i Timoka sa pritokama. Opštinski štabovi za vanredne situacije u Ćupriji i Paraćinu su naložili priprevnost svih komunalnih službi, inspekcije I komunalne službe obilaze kritične lokacije, odnosno preduzimaju se mere na sprečavanju i ublažavanju posledica koje bi nastale ako bi se u naredna dva dana pojavili bujični vodotokovi.

U Svojnovu kod Paraćina nastavljena je evidencija štete na stambenim objektima u domaćinstvima koju je pre nekoliko dana tamo prouzrokovalo veliko nevreme. Komisije popisuju štetu na građevinskim objektima, a štetu na usevima meštani mogu da prijave u zgradi Opštine. Izveštaje o šteti od grada, u Svojnovu, komisija će proslediti Kancelariji za javna ulaganja, koja će prijave razmotriti i doneti odluku o eventualnoj nadoknadi štete.