DECA I MLADI SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

SVILAJNAC-Opština Svilajnac u saradnji sa Centrom za brigu o porodici „SVILAJNAC“ uspešno je sprovela projekat „Poboljšanje terapijskih usluga za decu i mlade sa poteškoćama u razvoju na teritoriji opštine Svilajnac“ koji je realizovan u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

Projektne aktivnosti počele su u avgustu, a usluga pružanja terapije putem senzorne sobe oktobra 2020. godine, nakon postavljanja asistivne opreme za senzornu sobu. Projekat je namenjen deci i mladima sa podrškom u razvoju i ukupan broj korisnika koji su prošli kroz projekat je 40 i to 20 muških i 20 ženskih korisnika. Starosna granica kretala se od 4 do 26 godina, od toga 24 korisnika iz seoske sredine, 16 iz grada. Korisnicima iz seoskih sredina bio je obezbeđen i prevoz kroz ovaj projekat.

„Juče je održana završna priredba korisnika projekta, gde smo kroz jedno zajedničko okupljanje i druženje obeležili uspešnost ovog projekta. Od ukupno 40 korisnika 26 korisnika mogu da prestanu sa tretmanima ili da se uključuju povremeno. Održivost projekta se ogleda u tome da nam oprema ostaje i da će se tretmani sprovoditi i ubuduće, što je jako značajno za nas i našu opštinu“ – izjavila je Ivana Petrović, direkotorka Centra za brigu o porodici „Svilajnac“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *