MASTER AKADEMSKE STUDIJE NA FAKULTETU PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI 2021/2022.

Master akademske studije i studijski programi na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini zasnovani su na primerima dobre prakse, po ugledu na elitne evropske visokoškolske institucije, pre svega na finski obrazovni sistem.

Naši nastavnici pružiće vam stručnu podršku da razvijete i unapređujete svoje veštine, znanja i komunikaciju. Pomoći ćemo vam da se kreativno izražavate, da razvijate talenat za podučavanjem i vaspitavanjem dece, liderstvom u obrazovanju i obrazovnim politikama, i da u praksi ostvarite savremene pedagoške koncepte.

KOMBINOVANA NASTAVA: KLASIČNA I ONLAJN

Pratite nastavu i predavanja na fakultetu ili onlajn posredstvom uživo prenosa i streaming tehnologije. Ovaj model nastave u popunosti je prilagođen uslovima globalne COVID-19 pandemije, a pogodan je i za studente koji nisu u mogućnosti da redovno dolaze na fakultet zbog radnih ili drugih obaveza, a žele da nastavu prate onlajn.

BEZ TEŠKOĆA I BEZBEDNO

Studenti će onlajn nastavu moći da prate bez teškoća posredstvom računara ili mobilnih telefona, a ukoliko se opredele za dolazak na fakultet, nastava se odvija po najvišim standardima uz poštovanje svih epidemioloških mera.

STUDIJSKI PROGRAMI MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

MASTER UČITELj

MASTER VASPITAČ

(Moduli Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima)

MASTER OBRAZOVNE POLITIKE

MASTER LIDERSTVO U OBRAZOVANjU

MASTER OBRAZOVANjE PROFESORA PREDMETNE NASTAVE

DETALjNIJE INFORMACIJE O KONKURSIMA:

MASTER UČITELJ:

https://pefja.kg.ac.rs/…/2021/07/Konkurs-MAS-U-21.pdf

MASTER VASPITAČ:

https://pefja.kg.ac.rs/…/2021/07/Konkurs-MAS-V-21.pdf

MASTER OBRAZOVNE POLITIKE:

https://pefja.kg.ac.rs/…/Konkurs-MAS-Obrazovne-politike…

MASTER LIDERSTVO U OBRAZOVANJU:

https://pefja.kg.ac.rs/…/07/Konkurs-MAS-Liderstvo-21.pdf

MASTER OBRAZOVANJE PROFESORA PREDMETNE NASTAVE: https://pefja.kg.ac.rs/…/2021/07/Konkurs-MAS-PPN-21.pdf

 

VOĐENI SNAGOM TRADICIJE I JASNOM VIZIJOM BUDUĆNOSTI

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini od svog osnivanja do danas izrastao je u snažnu akademsku zajednicu nastavnika – istraživača i studenata, a svojim trudom i zalaganjem očuvali smo tradiciju obrazovanja kvalitetnih učitelja i vaspitača, kao i bogatog kulturno-umetničkog, stvaralačkog i sportskog života.

Više od dve decenije održavamo korak sa svim promenama u oblasti obrazovanja prateći savremene evropske tokove i tendencije. Savremene multimedijalne učionice, centar za učenje, moderno opremljene jezičke laboratorije i biblioteka doprinose odličnim rezultatima koje ostvarujemo u obrazovanju učitelja i vaspitača.

Na taj način naš fakultet stvara visokostručne, moderne, svestrane, kreativne, inventivne i komunikativne učitelje i vaspitače koji će svojim radom dati veliki doprinos obrazovanju budućih naraštaja.

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Republika Srbija

Tel: (+381 35) 8223 805; 8222 262; 8222 059

Fax: (+381 35) 8223 805

E-mail: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs

Web: http://www.pefja.kg.ac.rs/

Pratite nas na društvenim mrežama:

Facebook: https://www.facebook.com/pefjagodina/

Instagram: https://www.instagram.com/fpn_jagodina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *