ŠVAJCARSKA PODRŠKA JAČANJU CIVILNOG DRUŠTVA U SRBIJI

ČAJETINA- Svečanošću održanom u beogradskom Aero klubu obeležen je početak sprovođenja novih 12 projekata partnerskih inicijativa koje finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju  (SDC) kroz projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“.

Odobreni projekti predstavljaju zajedničke inicijative lokalnih udruženja građana i jedinica lokalne samouprave. Cilj projekata je da se kroz zajedničke inicijative građanskih udruženja i lokalnih samouprava stvore novi mehanizmi za veće učešće građana u procesu donošenja odluka, pružanju usluga građanima na lokalu i za povećanje monitoringa rada lokalnih organa vlasti.

Učesnicima skupa obratili su se Ričard Koli, direktor Švajcarske kancelarije za saradnju, Jens Engeli, međunarodni tim lider ACT-a i regionalni direktor Helvetasa i Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa.

Obraćajući se predstavnicima udruženja i lokalnih samouprava Atio Jens Engeli, međunarodni tim lider ACT-a i regionalni direktor Helvetasa. On je naglasio je da je aktivno učešće građana u procesu donošenja odluka na svim nivoima vlasti jedan je od temeljaca demokratskog i inkluzivnog društva. Po njegovim rečima to zahteva otvoren javni sektor voljan da sarađuje sa građanima i građanskim inicijativama, istovremeno pretpostavljajući građane i građanske inicijative koji odgovaraju na zahteve i potrebe, preuzimajući svoju odgovornost. Zbog toga ACT, kazao je Engeli, partnerske inicijative vidi kao jedno od najvažnijih polja intervencije za podršku SDC -a civilnom društvu Srbije.

Novih 12 projekata sprovodiće se u Prijepolju, Ivanjici, Aleksincu, Novom Pazaru, niškoj opštini Palilula, Užicu, Kragujevcu, Kraljevu, Ćićevcu, Sremskoj Mitrovici, Adi i beogradskoj opštini Stari Grad, dok su u Čajetini, Novoj Varoši, Boru i Knjaževcu projekti već odavno u fazi implementacije.

Sa ovih 12 projekata ACT je već podržao ukupno 86 projekata organizacija građanskog društva širom Srbije. Podrška partnerskim inicijativama organizacija građanskog društva i lokalnih samouprava predstavlja važan segment ukupne švajcarske podrške jačanju civilnog društva u Republici Srbiji.

Prva faza ACT-a traje 4 godine, od oktobra 2019. godine kada je projekat pokrenut, do oktobra 2023. godine. Projekat ACT sprovodi konzorcijum koji čini švajcarska organizacija Helvetas Swiss Intercoopertaion i udruženje Građanske inicijative iz Beograda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *