20. I 21. VEK U HILANDARU

Hilandar počinje 20. vek kao srpski manastir, jer se vratilo srpsko monaštvo što je bio preduslov za uspostavljanje svetosavskog duha. Posle prevrata u Srbiji 1903. godine Srbijom vlada dinastija Karađorđević. Kralj Petar sa predsednik vlade Nikolom Pašićem 1910. godine dolazi u Hilandar. Proces naučnog izučavanja manastira koji je započet sredinom 19. veka, nastavljen je između dva svetska rata. Putnici, naučnici, istoričari bili su gosti manastira. Njihov rad obezbedio je da srpska svetogorska tradicija bude spasena od zaborava i da se sve nedoumice reše.

Posle drugog svetskog rata vlast u Jugoslaviji je bila negativna prema SPC, pa u tom smislu i prema svakoj vrsti izučavanja Hilandara. Tek posle dve decenije osnovan je Hilandarski odbor pri Akademiji nauka. Vreme raspada SFRJ oživelo je interesovanje političara za Hilandar. Slobodan Milošević je helikopterom 1991. godine sleteo u manastirsku baštu, koja je postala neplodna, danas je na tom mestu izgrađena spavaonica za posetioce. Bahatio se na svakom koraku u manastiru, bratstvo je negodovalo zbog njegove posete, iguman Pajsije se nedugo zatim povukao sa te dužnosti. Naredni srpski državnik u Hilandaru bio je predsednik SRJ Vojislav Koštunica decembra 2000. godine na Vavedenje.

Dočekan je na Svetoj Gori u Kareji i Vatopedu uz ceremoniju predviđenu za vladare,a zatim u Hilandaru, prisustvovao je bdenju i liturgiji. Posle smrti proigumana Nikanora u Austriliji 1990. godine Hilandar se vratio na opštežišće i izabrao igumana. Pred kraj turske vlasti manastir je prešao na osobenožišće, a igumanija manastira bila Bogorodica Trojeručica. Od 1990. godine manastir su vodila trojica igumana Pajsije, Mojsije i od 2010. godine Metodije. Tako je Bogorodica preko svoje ikone Trojeručice  bila igumanija manastira,a monasi su i po obnovi oštežišća nastavili na isti način da je poštuju. Kopija Trojeručice postavljena je za igumanskim stolom u manastirskoj trpezariji. Po povratku na opštežišće nastupio je period napredka manastira u svakom smislu.

Medijski projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja

,, Srpska carska lavra Hilandar – čuvar srpstva i pravoslavlja“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *