JEDINA OPŠTINA U SRBIJI – REKOVAC BACA SMEĆE NA DIVLJU DEPONIJU

 

REKOVAC- Lokalni političari potenciraju da su Rekovac i Levač čista ekološka sredina,  oaza zdravlja sred Srbije, ali kada je reč o zaštiti životne sredine nazadovanje je očigledno u oblasima gde gazduje opština a pre svega zbrinjavanju komunalnog otpada.

Sve jača verbalizacija imenice ekologija, dovela je do toga da ta opština smeće zbrinjava na divljoj deponiji. Ruglo Rekovca i Levča ide na dušu svih političara koji su bili u vlasti, naročito trenutninim vlastodršcima. Zanimaju ih veće teme – litijum i ostale nacionalne krefeke, ali ih ne dodiruje mogućnost zaraza kod sakupljača sekundarnih sirovina, širenja besnila kod pasa lutalica i požara, koja je velika. Divlja deponija je otvorena, nema čuvara niti mašina,  smeće je po putu koji vodi ka okolnim selima, tu svakodnevno prolaze deca, ispod deponije su parcele sa voćem. Svi zatvaraju oči pred problemom, to čak nije ni tema izbora.

-Zakazivao sam 20 sastanaka do sada na temu divlje deponije, ništa nije urađeno. Sanacija će sačekati da se održe izbori. To je ne daj bože, opasnost od zaraze, požara je velika. Opština nema sredstava da reši tu situaciju, svi dosadašnji pokušaji su neadekvatni i trošenje novca uzalud. Zalagao sam se da se deponija sanira, napravi reciklažno ostrvo i smeće doveze na regionalnu deponiju, ali po toni smeća je cena 50 do 70 evra. Imali smo ponudu od partnera iz Lapova da formiramo zajedničku firmu sa mešovitim vlasništvom, da se prihvate radnici, dodaju još dva vozila i svako domaćinstvo da dobije kantu. Izgradnja reciklažnog ostrva i betoniranje.  Smeće sa deponije bi se uz pomoć države sukcesivno izvozilo. Zakazao sam se sednicu, ali kažu opštinski pravnici da ne može da se održi jer je raspuštena SO, kaže predsednik lokalnog Saveta za ekologiju i životnu sredinu Zoran Radojičić.

Iz novog Prostornog plana Opštine Rekovac:

U Glavi II PLANSKA REŠENjA PROSTORNOG RAZVOJA, u odeljku II 6.

Prostorni razvoj saobraćaja i infrastrukturnih sistema i povezivanje sa

regionalnim infrastrukturnim mrežama, pododeljak Komunalna infrastruktura,

Deponija menja se ceo pododeljak i glasi:

„Deponija opštine Rekovac se nalazi na lokalitetu „Valoge“, sa desne strane

puta Rekovac-Ursule, na udaljenosti oko 2 km od centra Opštine. Deponija na ovoj

lokaciji se koristi više od 20 godina, a njena trenutna raspoloživa površina iznosi

1,1 ha. Svrstana je u kategoriju K3 – zvanične deponije-smetlišta koja se može koristiti

još 5 godina, pod uslovom da se prethodno izvrši njena sanacija sa minimalnim merama

zaštite. Radovi predviđeni za sanaciju, zatvaranje i rekultivaciju deponije su

podeljene u tri faze. Prva faza podrazumeva sanaciju postojećeg stanja (deratizacija,

gašenje požara, formiranje pravilnog tela deponije, formiranje obodnog makadamskog

puta itd.). U drugoj fazi je planirano organizovano deponovanje otpada do zatvaranja

(formiranje prijemno-otpremne zone, zone budućeg deponovanja i separacije). U

poslednjoj, trećoj fazi je planirana etapa tehničke i biološke rekultivacije deponije.

Pored „zvanične“ nesanitarne deponije u Opštini su identifikovane brojne

divlje deponije. Veliki ekološki i zdravstveni problem pravi animalni otpad koji

završava na smetlištima.

Opština je deponovanje smeća u dugoročnom periodu rešila kroz učešće u

otvaranju regionalne deponije.

Opštine Rekovac, Aranđelovac i Knić i Grad Kragujevac potpisali su Sporazum

o zainteresovanosti za uspostavljanje saradnje u cilju utvrđivanja zajedničkog interesa

za obavljanje komunalne delatnosti – upravljanja otpadom. To bi doprinelo trajnom

rešenju odlaganja otpada sa teritorija opština regiona, a deponija je predvđena na

teritoriji opštine Kragujevac.

Reciklažno dvorište je planirano u samom Rekovcu, na lokaciji određenoj

urbanističkom dokumentacijom.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *