PARAĆIN-Opština Paraćin subvencionisaće račune za smeće do 100 odsto i za vodu do 60. Plaćanja komunalnih računa biće oslobođeni građani u stanju socijalne potrebe, kao i porodice koje imaju penzionera, primaju dečiji dodatak, invalide, nezaposlene ili članove domaćinstva koji rade, a ne podležu obavezi plaćanja poreza na dohodak. Očekuje se da, kao i prošle godine, više hiljada porodica ostvari pravo na subvencije.
Procedura za ostvarivanje subvencija je jednostavna. Gradjani podonose u Centar za socijalni rad zahtev i potvrdu da ispunjavaju neki od kriterijuma, a centar će utvrditi da li imaju pravo na subvenciju od 60 odsto ili možda i na 100 odsto, o čemu će obavestiti podnosioca zahteva i javno preduzeće na koje se subvencija odnosi. Prijavljivanje za subvencije u prvom tromesečju omogućava da subvencija važi za celu godinu.