DESPOTOVAC-Predsednik opštine Despotovac Nikola Nikolić potpisao je ugovor sa Komesarijatom za izbeglice i Jedinicom za upravljanje projektima o dodeli 55 hiljada evra bespovratnih sredstava radi realizacije projekta „Dodela pomoći izbeglicama za kupovinu seoskih kuća“. Projekat predviđa zbrinjavanje pet porodica.

-Opština Despotovac je jedna od opština koja još uvek nije rešila sve stambene probleme izbegličkih porodica na svojoj teritoriji. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je tim povodom tokom 2015. godine uradila projekat i podnela prijavu JUP Istraživanje i razvoj i time postala deo Projekta regionalnog stambenog programa Srbije. Na osnovu raspoloživih sredstava, koje je za ove namene Srbiji donirala Banka za razvoj Saveta Evrope, i ustanovljenih kriterijuma,  Despotovcu je pripalo pet paketa po 11 hiljada evra, odnosno sredstva za kupovinu pet seoskih kuća sa okućnicama i adekvatnog građevinskog materijala za adaptiranje kupljenih objekata. Time će se egzistencijalno zbrinuti pet izbegličkih porodica, potvrđuje Nikolić.

Ugovor predviđa da projekat bude realizovan u narednih 12 meseci čime bi se nastavilo sa rešavanjem problema stanovanja izbegličkih porodica koje to nisu učinile u prethodnom periodu.

Važno je istaći da je velikim angažmanom Povereništva za izbegla i interno raseljena lica Opštine Despotovac u prethodnih dvadesetak godina, putem raznovrsnih pomoći i donacija, krovove nad glavom dobilo blizu pedeset porodica u ovom kraju.

Razglednica iz Despotovca– Ovaj projekat se realizuje uz pomoć sredstava iz budžeta Opštine Despotovac