DESPOTOVAC-Opština Despotovac je u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom, danas je distribuirala 45 paketa sa najneophodnijim namirnicama građanima i porodicama koji su u stanju hitne socijalne potrebe. Predsednik SO Despotovac dr Zlatko Marjanović je najavio da će ta opština  narednih dana organizovati i pomoć u ogrevu i stočnoj hrani ugroženim domaćinstvima.Štab za vanredne situacije opštine Despotovac je usvojio plan aktivnosti kako bi se predupredile negativne posledice. Najviše se radilo na čišćenju puteva posebno u teže pristupačnim brdskim krajevima.Kao i u gotovo svim krajevima Srbije, i u opštini Despotovac nažalost ima ljudi koji nisu u mogućnosti da sebi i članovima svojih porodica obezbede uslove za prezimljavanjem. Najčešći   problemi su nedostatak namirnica, ogreva, kao i hrane i vode za stoku.  To je još izraženije u zimskim danima sa većim snežnim padavinama i niskim temperaturama.