JAGODINA-Povodom jučerašnjeg protesta bivših radnika Fabrike kablova u Jagodini izvršni director tog preduća Dragan Matejić je uputio pisano saopštenje za javnsot u kome se navodi da je ,,socijalni program je realizivan na dobrovoljnoj bazi”.

-Prilikom podizanja otpremnine, svaki radnik je sa holdingom, potpisao Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu rada.Sporazum je potpisan dobrovoljno, bez ikakve prinude.Suština je da su radnici koji su prihvatili socijalni program i radnici koji su ostali zaposleni u Holdingu u istom položaju, što se tiče ostvarivanja određenih prava iz ranijeg perioda, a što će biti regulisano UPPR-om, kada bude usvojen, stoji u saopštenju koje je uputio medijima Matejić.