PARAĆIN-Udruženje Milenijumska žena organizovalo je u Paraćinu prezentaciju na temu ,,Nacionalne mere podsticaja u poljoprivredi i inspekcijski nadzor”. Veliki broj malih poljoprivrednika prisustvovao je predavanju.

Učesnicima su o tome govorili stručnajci Poljoprivredne savetodavne i stručne službe iz Jagodine, kao i v.d. načelnika Sektora za inspekcijski nadzor Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Nenad Vujović. Poljoprivrednicima su predstavljene su subvencije u poljoprivredi i njihova kontrola. Zaključak skupa je da je neophodno uključivanje poljoprivrednika u programe koje sprovodi država, te da treba raditi na edukaciji. Udruženja i umrežavanje poljoprivrednika su ključna spona za uspeh.

Predsednica Milenijumskih žena Marija Stevanović je kazala da svi činioci treba da obrate pažnju na poljopivredu kao jednu od najbitnijih grana. Iz Savetodavne i stručne službe predstavljeni su pravilinici o podsticajima u poljoprivredi. Vujović je ukazao na novi pristup kontroli na osvovu Zakona za inspekcijski nadzor.