MILENIJUMSKA ŽENA U JAGODINI – NE VERUJ SVEMU ŠTO MISLIŠ

JAGODINA-UdruženjE „Milenijumska žena“ organizovalo je u Jagodini predavanje Jovice Jovanović, sveštenika i psihoterapeuta, na temu „Ne veruj svemu što misliš“. Marija Stevanović, predsednica Udruženja „Milenijumska žena“ je naglasila da je za savremeni način života, koji karakterišu velike obaveze i nedostatak vremena, bitno prevazilaziti stresne situacije i da će nam u tome pomoći analiza našeg ego stanja.

Na predavanju je istaknuto da transakcionistički pristup predstavlja vodeću teorijsku poziciju savremenih studija posvećenih stresu i njegovim posledicama. Stres se definiše kao proces u kome učestvuju mnogi faktori, a koji ostavlja posledice na mentalno zdravlje pojedinca. Jovanović je do detalja objasnio ego stanja transakcionističkim pristupom što nam daje sliku kako su ljudi psihološki strukturisani koristeći tročlani model ego stanja. Ego stanja Roditelja, Odraslog i Deteta predstavljaju, svaki za sebe, čitav skup osećanja, mišljenja i ponašanja, iz kojih mi komuniciramo jedni s drugima. Taj model nam pomaže da razumemo kako ljudi funkcionišu, kako izražavaju svoju ličnost i ponašanje, analiza ego stanja i interakcija između njih predstavlja osnov transakcionističke teorije.

U oblastima praktične primene transakciona analiza kao psihoterapeutski pravac može da se koristi u lečenju svih tipova psiholoških poremećaja, od svakodnevnih životnih problema do teških psihoza.Ovaj sistem može biti korišćen u individualnoj, porodičnoj i grupnoj terapiji parova.

Na kraju izuzetno posećenog predavanja,  prisutni su postavljali pitanja Jovanoviću konstatujući da su prepoznali svoj ego i ljudi iz bliske okoline, a bilo je i analiza konkretnog ponašanja i situacija koje otežavaju komunikaciju sa okolinom.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *