PARAĆIN-Zbog povećanog broja pacijenata u proteklih nekoliko meseci koji se upućuju u kliničke centre za potrebe Opšte bolnice, lokalna samouprava u Paraćinu je sopstvenim sredstvima i uz pomoć Doma zdravlja, kupila novo sanitetsko kombi vozilo sa najsavremenijom opremom. Bolnica trenutno raspolaže sa dva saniteta, ali broj pacijenata nadmašuje kapacitet.