ĆUPRIJA-Direktor Visoke medicinske škole strukovnih studija iz Ćupriji, dr sci. med. Hristos Aleksopulos, prvi put je potpisao protokol o poslovno-tehničkoj saradnji   sa Gerontološkim centrom iz Jagodine. Saradnja se odnosi na izvođenje nastave vežbi i mogućnost obavljanja stručne prakse za studente VMŠSS u Gerontološkom centru.

Prof. Hristos Aleksopulos upoznao se sa uslugama iz domena zdravstvene zaštite i nege  koje se pružaju korisnicima ovog centra, kao i sa kadrovskim  resursima ustanove. Činjenica je da se Srbija u poslednjih pola veka suočava sa demografskom tranzicijom, čiju poslednju etapu odlikuje depopulacija, koja našu zemlju stavlja u deset zemalja sa najstarijim stanovništvom. Starenje stanovništva sa medicinskog, ali i socijalnog i društvenog aspekta donosi brojne izazove, te  postoji potreba za permanentnim poboljšanjem kvaliteta zdravstvenih usluga starim licima.

To inicira da VMŠSS u Ćupriji planira program specijalističkih studija za negu starih, koji bi bio usklađen sa Bolonjskim procesom i direktivama Evropske unije za visoko obrazovanje sestara, a realizovao bi se po programu norveškog obrazovnog sistema. Bio bi to nastavak saradnje, obzirom da je VMŠSS još 2004. godine ostvarila biletelarnu saradnju sa Sør-Trøndelag University College u Trondhajmu, u Norveškoj, u vidu specijalizacije iz Gerontologije i brige o starim osobama, koja je realizovana za tri generacije studenata. Ta saradnja je nastavljena 2009. godine kroz petogodišnji program razmene studenta i profesora između ove dve visokoškolske ustanove i prof. Aleksopulos planira da ovu saradnju ponovo aktivira u cilju realizacije novog programa specijalističkih studija za brigu o starima.