JAGODINA SE PONOVO ZADUŽUJE

JAGODINA-Odbornici SG Jagodina, koalicija JS-SPS i SNS, jednoglasno su podržali odluku o zaduženju budžeta za 70 miliona dinara radi finansiranja kapitalno-investicionih rashoda u ovoj i prošloj godini. Rok otplate kredita je 5 godina.

-Reč je o održavanju tekuće likvidnosti i finansiranju kapitalnih investicija. Jagodina nema veliku zaduženost, rekao je gradonačelnik Ratko Stevanović.

U proteklih nekoliko godina jagodinski budžet zadužen je za više stotina miliona dinara bankarskih kredita. Od javnosti se krije tačna cifra duga grada, lokalnih ustanova i preduzeća. U sistemu javnih ustanova i preduzeća u Jagodini je oko 1.300 stalno zaposlenih i veći broj  privremeno zaposelnih lica, dok bi prema važećim propisima taj broj trebalo da bude oko 850, odnosno za blizu 500 radnika je viška, što opterećuje budžet, uz upitnu efikasnost i stručnost, ali svakako povećava svakojake poreske namete Jagodincima i privredi. Početkom ove godine su za oko trećinu smanjene bruto zarade u javnim preduzećima Standard, Toplana i preduzeću koje je nasledilo bivšu Direkciju za izgradnju, međutim, ni to nije pomoglo budžetu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *