JAGODINA-Bivši predsednik Udruženja poverilaca radnika Fabrike kablova Dragan Milanović tvrdi da je nelegaleno smenjen sa te funkcije, na koju imenovan član Predsedništa tog udruženja Jovan Marković. Udruženje ima oko 2.000 članova i na računu 400 hiljada dinara

-Posle sastanka sa poslovodstvom i sindikatom FKS, Jovica Marković organizovao je moju smenu. On je orgzanizovao sednicu skupštine udruženja zbog promene statuta sa 20 prisunih članova i građana, odnosno neki nisu članovi udruženja od kojih, zašta je potrebno prisustvo polovine članstva ili u našem slučaju 1.000 članova. Uz pomoć bukadžija on menja statut i smenjuje mene sa funkcije predsednika, kaže Milanović i dodaje da je ta grupa građana  Markovića izabrala na toj sednici za predsednika.

Po statutu potrebna je većina članova za donošenje takvih odluka, u ovom slučaju najmanje preko 1.000 članova.

-Epilog ove nelegalne smene zavisiće od članova udruženja i pravosudnih organa, zaključuje Milanović po čijem je mišljenju nelegalna smena izvedena zbog budućeg sastava Veća poverilaca Fabrike kablova u kome to udruženje treba ima svog predstavnika.