JAGODINA-Ministarstvo za zaštitu životne sredine u odgovoru na novinarsko pitanje Central media, a  posle velikog požara u sredu u kineskoj fabrici gumenih papuča u Jagodini, istaklo je da je u tom slučaju inspekcija lokalne samouprave trebalo da preduzima zakonom predviđene mere, kao i da je lokalna samoprava zadužena za praćenje kvaliteta vazduha i obaveštavanje stanovništava ukoliko opasne materije prelaze zakonom propisane vrednosti.

-Lokalna samouprava, u ovom slučaju Jagodina, zadužena je za praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha putem lokalne mreže, za obaveštavanje javnosti o tome da li zagađujuće materije prelaze zakonom propisane vrednosti, kao i za davanje naloga za angažovanje Zavoda za javno zdravlje ili nekog drugog da radi redovna ili vanredna merenja kvaliteta vazduha, stoji u odgovoru Stručne službe republičke inspekcije tog ministarstva. 

Centralmedia-Da li je nadležni ekološki inspektor izašao na teren u toku požara i da li postoji izveštaj o karakteru požara, sta je preduzeto? Da li su gorele opasne materije, guma i plastika, u kojoj količini i  šta je preduzeto na zaštiti stanovništva, imajući u vidu da se fabrika nalazi u gusto naseljenom delu grada?

-Sva Vaša pitanja zapravo su pitanja za inspekciju lokalne samouprave  u Jagodini. Republička Inspekcija za zaštitu životne sredine, kao deo Ministarstva za zaštitu životne sredine, nadležna je za zaštitu od hemijskog udesa kod “seveso” postrojenja – a to su postrojenja koja na svojoj lokaciji imaju velike količine opasnih materija, iznad propisanih, a koja mogu izazvati velike hemijske udese) – i postupa u skladu sa nadležnostima u slučaju udesa kod takvih postrojenja. Fabrika za koju pitate nije “seveso” postrojenje. Ono sto jeste u zakonskoj nadležnosti Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine, to je postupanja sa otpadom i otpadnim vodama nastalim posle požara. U tom smislu, Republička Inspekcija za zaštitu životne sredine već obavlja  inspekcijski nadzor. Takođe, Republička inspekcija za zaštitu životne sredine od Inspekcije za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Jagodina, tražila je informaciju o postupanju vezano za kontrolu kvaliteta vazduha, odgovaraju Stručne službe republičke inspekcije.

U toku i posle požara u kineskoj fabrici gumenih papuča u jagodinskom naselju Pivara, niko od nadležnih za praćenje tog akcidneta nije se oglasio, stanovništvo je bilo bez osnovnih informacija o opasnosti od dima od sagorele plastike i gume, koji je prekrio veći deo grada. Jutro posle nadležni organi, države i lokalne samouprave, su se oglasili nenadležnima ili su iz medija čuli o požaru, dakle niko od njih nije ni nos promolio iz kancelarije dok su se vatrogasci i Jagodinci gušili u dimu i isparenjima, koja su po rečima stručnjaka za požare opasna po zdravlje ljudi, ali  i kancerogena.