ĆUPRIJA-Predsednik opštine Ćuprija Ninoslav Erić najavio je na sednici Opštinskog veća mogućnost izgradnje Kineskog industrijskog parka, trgovinskih i sportskih objekata, kao i mini aerodoroma, sve to na površini od 400 hektara.

-Očekuje se da 400 hektara državne zemlje na potesu Senje -Supska i Senje-Dobričevo bude preneto u vlasništvo opštine Ćuprija. Jedan deo te površine bio bi namenjen izgradnji Kineskog industrijskog parka, a drugi  višenamenskog karaktera sa različitim sadržajima od trgovinskih do sportskih, među kojima je u planu i izgradnja mini aerodroma, rekao je Erić.

Članovi Opštinskog veća u Ćupriji usvojili su nacrt odluke o izradi plana detaljne regulacije Industrijski park ,,Dobričevo”, koji bi imao višestruku namenu.