Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) održala je Godišnju konferenciju na kojoj je predstavljena „Siva knjiga 10“ pod nazivom „Pravac reformi 2018“. Ova godišnja publikacija identifikuje ključne administrativne prepreke u poslovanju u Srbiji i daje konkretne predloge Vladi i nadležnim institucijama za njihovo prevazilaženje. NALED je i na ovoj konferenciji uručio priznanje „Reformator godine“, koje je ovog puta dodeljeno Dušanu Vujoviću, ministru finansija.

Potpredsednik Izvršnog odbora NALED-a Ninoslav Erić istakao je, kao priorite Sive knjige za 2018. godinu, smanjenje poreza i doprinosa na zarade, uspostavljanje javnog registra neporeskih nameta, uvođenje elektronske prijave sezonskih radnika, unapređenje upisa u katastar, a takođe je potvrdio da su članovi NALED-a uvideli kako u godini pred nama treba raditi i na uvođenju elektronskog arhiviranja poslovne dokumentacije i izjednačavanju cena komunalnih usluga za građane i privredu.

Inače, Upravni odbor NALED-a priznanje „Reformator godine“ dodelio je Dušanu Vujoviću za, kako je navedeno, „postignute rezultate tokom 2017. godine u domenu suzbijanja sive ekonomije, reforme neporeskih nameta i stvaranja podsticajnih uslova za razvoj preduzetništva“. Kroz aktivnosti na realizaciji Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije i fiskalnu konsolidaciju, ministar je doprineo da planovi naplate poreza dve godine zaredom budu premašeni, uz ostvarivanje budžetskog suficita koji je ostavio prostor za finansiranje mera ekonomskog razvoja, stoji između ostalog u obrazloženju odluke o dodeli priznanja „Reformator godine“.

Da je uspostavljanje registra neporeskih nameta cilj ne samo NALED-a, potvrdio je i ministar Vujović govoreći na Godišnjoj konferenciji Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj.

-Cilj reforme neporeskih nameta jeste da evidentiramo sve takse i naknade i privredi obezbedimo predvidivost poslovanja. Intenzivno radimo na tome da Zakon o naknadama usvojimo tokom ove godine i da budemo spremni za primenu od 1. januara 2019. godine. Nakon toga pripremićemo registar svih nameta koji će biti javno dostupan i svaki investitor moći će da dobije spisak naknada koje je obavezan da plati – rekao je između ostalog ministar Vujović, zahvalivši se pritom na nagradi koja je po njemu „rezultat timskog rada“.