Danas je navršeno 14 godina od velikog požara u manastiru Hilandar u kojem je uništeno više od polovine njegovog kompleksa, a obnova bi trebalo da bude završena 2022. godine.

Savetnik u sektoru za kulturno nasleđe Ministarstva kulture i informisanja Srbije Miloš Gajić rekao je Srni da je do sada obnovljeno 70 odsto objekata izgorelih u požaru.

– Za ovu godinu obezbeđeno je 80 miliona dinara (678.000 evra) za nastavak radova na obnovi belog konaka, rekonstrukciju trpezarije sa kuhinjom, zatim dohije i igumenarije sa paraklisom, kao i konzervatorsko-restauratorske radove na časnoj trpezi i projekat postavljanja centralne kotlarnice – rekao je Gajić.

On je istakao da se obnova odnosi na rekonstrukciju, odnosno konzervatorsko-restauratorske radove na objektima koji su najviše stradali, ali i njihovo opremanje i stavljanje u potpunu funkciju za potrebe manastirskog bratstva.

– Ako govorimo o slikarsko-konzervatorskim radovima, najveći posao tek predstoji jer su na redu, najverovatnije, ako se bude radilo ovom dinamikom, slikarsko-konzervatorski radovi na freskoslikarstvu u trpezariji manastira. Tako da će, praktično, najviše biti urađeno tada – naglasio je Gajić.

Gajić kaže da se obnova izvodi u skladu sa pravilima konzervatorske struke, a konzervatori-slikari su iz republičkog i pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

– Manastir Hilandar je spomenik kulture od neprocenjive vrednosti za Srbiju i srpski narod. Članovi komisije za Hilandar su i predstavnici Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i Narodne biblioteke Srbije. S druge strane, Grčka ima Institut za zaštitu spomenika kulture, koji takođe prati izvođenje radova – istakao je Gajić.

On je rekao da je u obnovu Hilandara u proteklih 10 godina uloženo 795 miliona dinara (6,7 miliona evra) budžetskih sredstava i da će država Srbija nastaviti da finansira obnovu manastira i tretira ga sa najvećom mogućom pažnjom.

– Ako uzmemo u obzir činjenicu da tamo živi nekoliko desetina monaha, neki od radova će morati da se obavljaju u kontinuitetu i nakon 2022. godine, koja je predviđena kao godina završetka radova na delovima manastira koji su izgoreli – naveo je Gajić.

Veliki požar u Hilandaru uništio je 4. marta 2004. godine više od polovine kompleksa manastira.