ĆUPRIJA- Ministarstvo kulture izdvojilo 4,5 miliona dinara za istraživanja i sanaciju arheološkog blaga Ćuprije, što je najviše u proteklih 20 godina.

-Milion dinara za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Horeum Margi – severoistična kula i 3,5 miliona dinara za saniranje odrona bedema u manastiru Ravanica. Uz sredstva opštine Ćuprija, ovo su najveća sredstva koja će biti uložena u sitraživanje Horeum Margi u proteklih 20 godina, rekao je direktor Muzeja Horeum Margi – Ravno.