Čajetina čeka odluku Ustavnog suda Srbije

ĆUPRIJA- Na 24. sednici Skupštine opštine Čajetina doneta je odluka o neučestvovanju opštine Čajetina i svih njenih organa u postupku ranog javnog uvida povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Zlatibor“ , kao i u daljoj proceduri u izradi i donošenju ovog planskog akta od strane nadležnog ministarstva. Skupština opštine Čajetina je pred Ustavnim sudom Srbije pokrenula postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o proglašenju Parka prirode „Zlatibor“, kao i predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Zlatibor“, koji po istim predlozima nije doneo odgovarajuću odluku. Kako se Ustavni sud Republike Srbije nije izjasnio o iniciranim postupcima za ocenu ustavnosti i zakonitosti podnetim od strane nadležnih organa opštine Čajetina, Skupština opštine Čajetina, smatra da se svi dalji postupci u izradi ovog plana ne mogu sprovoditi do prethodnog izjašnjavanja Ustavnog suda po podnetim predlozima. Na osnovu dostavljene dokumentacije nadležnim službama Opštinske uprave Čajetina, može se zaključiti da je Prostornim planom područja posebne namene Parka prirode „Zlatibor“ teritorija obuhvaćena ovim planskim aktom znatno šire područje od područja definisanog Uredbom o proglašenju Parka prirode „Zlatibor“, bez navođenja razloga, ciljeva, motiva za takav obuhvat plana, Skupština opštine Čajetina će pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom Srbije za ocenu ustavnosti i zakonitosti ovog planskog akta, jer su njime očigledno prekršene odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, a takođe i interesi stanovništva opštine Čajetina, koje nije u mogućnosti da se pravovremeno pripremi za sve eventualne situacije koje iz takvog planskog akta mogu proisteći.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *