ĆUPRIJA- Takmičenje u spremanju ajavara ,,Izađi mi na teglu” u petak od 11 sati u Moravskom parku u Ćupriji. Najveći gastronomski karavan na Balkanu i ove godine gostuje u Ćupriji. Takmičenje u spremanju ajvara, razmena kulinarskih iskustava i izbor najboljeg ćuprijskog ajvara. Za zabavu je zadužen animatorski kreativni tim.