Druga po redu u jesenjoj seriji jednodnevnih besplatnih predavanja, koju Fondacija „Registarnacionalnog internet domenaSrbije“ (RNIDS) organizuje u saradnji sa srpskom internet zajednicom, biće održana u Jagodini, 3. oktobra, od 10.00 do 14.00, u Hotelu „Hill“.

Lokalni partner RNIDS-a je Ljubiša Simić, direktor komapnije SmileSoft iz Jagodine, koorganizator prošlogodišnjih konferencija Jagodrom u Jagodini i NetNomadi u Paraćinu. Edukacija je namenjena mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima iz Jagodine i okoline, koji imaju poslovnu potrebu i ličnu želju da unaprede prisustvo svoje firmena Internetu. Program se  sastoji od četiri predavanja kroz koja  će četiri predavača da govore o osnovnim internet znanjima bitnim za male biznise u Srbiji.

Pravi domen za poslovni nastup na Internetu

Predrag Milićević je rukovodilac je Sektora marketinga i komunikacija RNIDS-a.Već četvrt veka je u marketingu i komunikaciji sa tržištem, sa medijima i sa ljudima, baveći se svime što je neophodno da bi se komunikacija osmislila i sprovelana pravi način.

U 21.veku je nezamislivo uspešno poslovanje bez prisustva na Internetu. Međutim, nije svejedno kako je neko prisutan na njemu. Na Netu se otvaraju neslućene mogućnosti, ali i mnogi izazovi. Svaki korak, dobar ili pogrešan, vidljiv je globalno, zato svaki treba pažljivo odmeriti. Predavanje Predraga Milićevića će dati odgovore na brojna pitanja pravilnog internet prisustva. Šta je osnova identiteta na Internetu? Zašto kažete “moje” kad mislite na tuđe? Gde leži opasnost? Šta se dešava sa biznisom kad njegov domen  više nije njegov? Kakav je pogled na Internet iz ugla Gugla? Na šta obratiti pažnju prilikom izbora naziva domena?

Poslovna perspektiva izrade vebsajtova

Dragan Varagić je bloger, onlajnstrateg, profesionalni predavač i bavi se savetodavnim uslugama iz oblasti poslovne primene Interneta od 1998. Vlasnik je bloga draganvaragic.com i video servisa predavanja.draganvaragic.com.Koordinator je specijalističkih strukovnih studija iz E-poslovanjana Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Predavanje Dragana Varagića „Kako razumeti razloge za izradu vebsajta?“ govori o tome šta znači iz poslovne perspektive izrada vebsajta, i kako se kao privrednik pripremiti i učestvovati u izradi vebsajta? Kako odabrati rešenje izrade vebsajta koje odgovara ciljevima kompanije? Šta sve čini trošak izrade vebsajta?Kako brzo ostvariti efekte novog vebsajta?Kako dugoročno obezbediti efekte vebsajta?

Praktični pravni saveti za vebprodavnice

Žarko Ptiček je član Statutarne komisije RNIDS-a i arbitar je u Komisiji za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije. Osnivač je i direktor preduzeća „Ptiček“ iz Beograda, za konsultativneusluge u oblasti primene IT prava.

PredavanjeŽarkaPtičeka pod nazivom „Čega se (ne) trebaplašiti u onlajntrgovini“ dajepraktičneodgovoranapitanja:

  • Kojimzakonima je regulisana internet prodaja i pružanjeuslugaputemInterneta?
  • Šta je “ugovorpopristupu” i zašto je on bitan?
  • Kako se štitepravapotrošačakodugovoranadaljinu?
  • Kakoobrađivatipodatke o ličnosti u skladusazakonom?
  • Kojesuobaveze i odgovornosti internet trgovca?

Nastupnadruštvenimmrežama

Ivan Bildi je vlasnikdigitalne marketing agencije „Likes & Cookies“ iservisazaonlajnučenje „Kursevi Online“. Poslednjihgodinaintezivnodržiobukemalim i srednjimbiznisimaizoblastidigitalnogmarketinga i radinaizradi marketing strategijazamnogekompanije od 2010. dodanas.

Na predavanju Ivana Bildija „Nastupnadruštvenimmrežama u 2018.“saznaćeteviše o tome:

  • Kakokreiratisadržaj i kako se promovisatinadruštvenimmrežama?
  • Kakoizgraditizajednicu i odabratipubliku?
  • Zašto je važnokoristiti Facebook pixel?
  • Kakokreirati video sadržaj i zašto je on važan?

Prijavljivanjeposetilacaedukacije

Svi zainteresovanizaprisutvonapredavanjimatreba da se prijavedo2. oktobrapopunjavanjemonlajnformularakoji se nalaziovde. Edukacija je besplatna, ali je prijavljivanjeobaveznozbogograničenogbrojamesta.