DESPOTOVAC- Počeli su građevinski radovi na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji zgrade Tehničke škole u Despotovcu. Radovi podrazumevaju zamenu krovne i tavanske konstrukcije kao i krovnog pokrivača, rušenje nekih postojećih pregradnih zidova i izradu novih usled promene funkcija pojedinih prostorija, kompletnu izradu fasade, skidanje i demontažu postojećih podova i izradu novih, potpuno novu hidro i termo izolaciju i izmenu enterijera objekta. Izvođenje radova finansira Vlada Republike Srbije preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Opština Despotovac je finansirala izradu projektno-tehničke dokumentacije, pribavljanje svih potrebnih dozvola i saglasnosti, nove priključke na komunalnu infrastrukturu kao i obezbeđivanje stručnih nadzora na izvođenju radova.

Očekuje se da će đaci narednu školsku godinu početi u novim učionicama a praksu sticati u savremeno opremljenom restoranu.