ĆUPRIJA- Početak sednice SO Ćuprija obeležilo je pitanje odbornika JS Siniše Jankovića o gasifikaciji Više medicinske škole u tom gradu na koje su odgovorili predsednik SO Branilimr Tazić i predsednik opštine Ninoslav Erić.

– Prvi zahtev je zaključkom odbačen jer je projektant locirao objekat na susednoj parceli što nije bilo u skladu sa zahtevom i priloženom dokumentacijom. U drugom usaglašenom zahtevu objekat merno regulacione stanice lociran je na površini planiranoj za javnu namenu parking, što nije u skladu sa planom generalne regulacije Ćuprije. Planoci su javno dostupni svim zainteresovanim licima. Zahtev je dobio negativne lokacijske uslove i potrebno je da se ispravi, rekao je Tazić.

Povodom spekulacija da se radi o političkom momentu u priči o neodobravnju dozvole za izgradnju  merno regualcione stanice za potrebe Više medicisnke škole, predsednik opštine Ninoslav Erić je rekao da nema ni pomisli o tako nečemu i da je reč o tehmičkom problemu u projektu koji podnosilac zahteva treba da ispravi.

– Daleko od toga da lokalna samouprava koči takav projekat. Ali da bi bio pravno valjan projekat mora u planskom dokumentu da ime osnov da bi dobili uslove. Na parkingu nije moguća izgradnja gasne stanice, mora na zelenoj površini koja je pored. Taj ko je radio projekt mora prvo da pogleda planski dokument, pa na osnovu toga da ucrta gde će da se nalazi gasna stanica. Ne može da je nacrta na parkingu u centru grada. Projektant treba da izmeni projekat i prilagodi se lokacijskim uslovima, jer tu stoji gde takav objekat može da izgradi. Škola ima veliki značaj i ne treba imati sumnju da lokalna samouprava ima neku drugu nameru, objasnio je Erić.