JAGODINA- Agencija za licenciranje stečajnih upravnika objavila oglas za prodaju Jagodisnke pivara. Prodaja će biti organizovana metodom javnog prikupljanja ponuda, a 4. decembra u 11 sati u Beogradu biće obavljeno otvaranje ponuda. Pobednik je onaj ko ponudi najvišu cenu, nije precizirana najniža cena, što otvara mogućnost dogovora kupaca. Procenjena vrednost je 711 miliona dinara. Do sada su četiri prodaje oglašene neuspelim, jer nije bilo zainteresovanih kupaca.

Najvažnija imovina stečajnog dužnika: 1.Poslovni kompleks u Jagodini (krug fabrike – 41 objekat), Ulica kneginje Milice broj 133, sa najvažnijim objektima: • Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića (JAPS), površine 3167 m2 • Kvasara, površine 1224 m2 • Silosi–10 ćelija sa 4 međućelije, površine 615 m2 • Ležni podrum, vrioni podrum, mašinska sala, kuvarnica, sladara, sušara, služba održavanja i trafo stanica, površine 4452 m2 • MIN-ov podrum, površine 1846 m2 • Upravna zgrada, površine 1179 m2 • Centralni magacin, površine 1241 m2 • Flašnica, površine 4318 m2 Svi objekti su na KP 4010, upisanoj u list nepokretnosti broj 957 KO Jagodina. 2. Poslovno skladišni objekti na izdvojenim lokacijama – Niš, Kruševac i Požarevac. 3. Oprema pivare koja se sastoji iz opreme nekoliko različitih pogona, kao što su: oprema kuvarnice, oprema vrionog podruma, oprema ležnog podruma, oprema filtracije, kao i oprema za otakanje piva i otakanje bezalkoholnih pića. 4. Potraživanja.