REKOVAC- Na osnovu konkursa Ministarstva kulture o očuvanju tradicije i nematerijalnog  kulturnog nasleđa, Turističkoj organizaciji opštine Rekovac odobrena su sredstva za digitalizaciju nematerijalne kulturne baštine opštine Rekovac kroz prizmu 50 godina sabora ,,Prođoh Levač, prođoh Šumadiju”.
Cilj projekta je istraživanje, dokumentovanje i trajno beleženje nematerijlne kulturne baštine opštine Rekovac kroz prizmu Sabora narodnog stvaralaštva,,Prođoh Levač, prođoh Šumadiju”, koji već pola veka tu nematerijalnu kulturnu baštinu čuva, prikazuje i promoviše.

Snimanjem dokumentarnog filma o nematerijalnom kulturnom nasleđu opštine Rekovac kroz prizmu Sabora sačuvali bi se svi običaji, folklor, retki zanati, stara jela i druga nematerijalna kulturna baština koja još postoji ali je u stalnom izumiiranju, a koja se svake godine na saboru prikazuje.
Ovim filmom biće dokumentovan istorijat samog Sabora kao nematerijalnog kulturnog dobra ali i najvažniji segmenti nematerijalne baštine koju on preprezentuje od naivnog slikarstva na čelu sa utemeljivačem ovog pravca u Srbiji, Jankom Brašićem, preko etnomuzikološke baštine koja će biti prikazana kroz folklor, lejkaše i frulaše do korparstva i starih levačkih jela .
Ministarstvo kulture i informisanja republike Srbije kao pokrovitelj projekta je obezbedilo sredstva u iznosu od 500.000 dinara. Sredstva su namenjena za snimanje i montiranje dokumentarnog filma, za štampanje 700 primeraka brošure o nematerijalnoj baštini i za promociju i arhiviranje ovog materijala na sajtu Turističke organizacije opštine Rekovac, što će omogućiti da ovaj film i brošura postanu dostupni širokom auditorijumu.

 

U okviru projekta predviđene su i promocije filma i brošure koje će se održati od decemrba ove godine u Rekovcu i drugim gradovima u zemlji, a sve u sklopu najave 50. jubilarnog Sabora narodnog stvaralaštva ,,Prođoh Levač, prođoh Šumadiju”.