ĆUPRIJA- Obaveštavaju se građani opštine Ćuprija da će se od 21. do 24. decembra 2018. godine u prostorijama Odelјenja lokalne poreske administracije Opštinske uprave opštine Ćuprija u vremenu od 08,00 do 14,00 časova, odnosno 24.12.2018. godine do 09,00 časova održati javna rasprava povodom nacrta Odluke o dopuni odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Ćuprija.

Takođe, obaveštavaju se građani da su napred naveden nacrt odluke istaknuti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ćuprija i oglasnoj tabli Odelјenja lokalne poreske administracije Opštinske uprave opštine Ćuprija, a možete ih preuzeti u sekciji ispod.

Bliže informacije zainteresovani građani mogu dobiti u kancelariji br. 1 i 2. Odelјenja lokalne poreske administracije, Opštinske uprave opštine Ćuprija.