PARAĆIN- Predsednik Alternativnog parlametna građana Milan Ilić najavio je formiranje Kriznog štaba, zbog početka izgradnje MHE na Grzi kod Paraćina. Investitor iz Topole planira da uloži 80 miliona dinara, predhodno je obezbedio svu neophodnu dokumentaciju.

– U ponedeljak je potencijalni investitor MHE zakupio plac na Grzi na godinu dana od vlasnika iz sela Klačevica. Planira da ubrzo tu stacionira mašine i 1. marta otpočne radove. Ta vest je dodatno iritirala građane. Ovih dana biće održan veliki skup građana na kome će biti izabran Krizni štab. Građani su spremni na preduzimanje radikalnih mera i ni po koju cenu neće dozvoliti privatizaciju reke Grze, izjavio je Ilić.

Inače, ta nevladina organizacija je prethodno zatražila od Ministarstva za zaštitu prirode i ministra Gorana Trivana da povuče svoj potpis za izdatu dozvolu investitoru.

– U odgovoru stoji da ovo ministarstvo nije izdalo dozvolu već je to učinio Zavod za zaštitu prirode. Obzirom da nije sprovedena kompletna procedura i da su načinjeni ozbiljni propusti prilikom izdavanja dozvole, insistiramo, u ime građana opštine Paraćin, da se procedura obnovi i u skladu sa njom organizuje javna rasprava,koja je izostala, zahteva Ilić.

On navodi da je Zavod za zaštitu prirode prenebregao, namerno ili slučajno, činjenicu da u reci Grzi živi osam specijalno zaštićenih i šest zaštićenih vrsta vodozemaca, kao i da bi ministar Trivan stavio dozvolu van snage potrebno je da u reci žive dve zaštićene vrste vodozemaca.

– Tvrdnja da se lokacija za izgradnju MHE ne nalazi u zaštićenom području, nije tačna. Sl.list 36/2009 i Sl. list 88/2010  određuje kao zaštićeno područije treće kategorije vrelo Grze.  Ne može jedna reka da bude malo zaštićena, pa opet malo nezaštićena, ona je kompaktna, ističe Ilić i dodaje da je SO Paraćin donela  odluku novembra 2013 godine da je vrelo Grze zaštićeno područije spomenik prirode, kaže Ilić.

U završnom delu pisma iz Kabineta ministra Trivana stoji ,,da se zahvaljuju građanima na inicijativi da se ispitaju svi načini izdavanja dozvola za izgradnju MHE, a sve u cilju opšteg interesa zaštite prirode”.