DESPOTOVAC-  Prema poslednjem izveštaju Štaba za vanredne situacije u Despotovcu zbog velikih snežnih padavina potpuno odsečeno i zavejeno je 100 građana u 34 domaćinstva su zaseocima Makvište, Ravna reka, Lomnica, Senjski Ruednik i  Leskovica. Kako se navodi u izveštaju na teritoriji opštine 29 zaseoka u planinskim mesnim zajednicama, zbog velike količine snega, ima otežan ili gotovo nema pristup saobraćajnicama koje se redovno čiste. Odesečene su farme koza u Bogavi i Beljajki kojima se zbog snega ne može dostaviti hrana. Na terenu je angažovano 6 izvođača na rasčišćavanju snega sa 20 radnih mašina.