Članovi  Monitoring komiteta pri Kongresu Saveta Evrope, će se sastati sutra u Beogradu.  Oni će ispitati, u cilju odobravanja, izveštaj o situaciji lokalne i regionalne demokratije u Poljskoj i Republici Moldaviji, kao i izveštaj o izborima za kantonalne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine. Ovi izveštaji biće predstavljeni na usvajanje na 36. sednici Kongresa, koja će biti održana u Strazburu od 2. do 4. aprila. Osim toga, informativni izveštaj  o lokalnim izborima u Poljskoj  biće predstavljen za diskusiju u pogledu debate koja će se održati tokom zasedanja u aprilu.

Komitet će takođe diskutovati o procedurama monitoringa koji je u toku u vezi sa sprovođenjem Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u Bosni i Hercegovini i Ruskoj Federaciji. Očekuje se da se ovi izveštaji  podnesu na usvajanje na 37. sednici u oktobru.

Konačno, u okviru aktivnosti Kongresa na promociji ljudskih prava na lokalnom i regionalnom nivou, Komitet će razgovarati o temama koje će biti obuhvaćene u drugom tomu Priručnika o ljudskim pravima. Prvi tom, objavljen u novembru 2018.god., fokusira se na pravo na nediskriminaciju protiv tri grupe: izbeglica, azilanata i migranata; Roma i nomada; i LGBT osoba. To uključuje prezentaciju pravnog okvira i uloge koju lokalne i regionalne vlasti mogu da igraju, kao i 65 primera dobre prakse primenjenih u više od 25 zemalja.