DESPOTOVAC- U toku su radovi na rekonstrukciji fasade filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalnih puteva u Despotovcu. Pored toga, realizuju se invsticije, vredne više miliona evra, na rekosntrukciji Doma zdravlja, Tehničke škole i Centra za kulturu.

Unutrašnji radovi u zgradi NSZ završeni su 2017. godine, te će se sa pomenutim radovima renoviranje zaokružiti i objekat će dobiti jedno potpuno novo ruho. Rok za završetak radova je 29. jul.

Posle potpisivanja Ugovora o održavanju opštinskih i asfaltiranih nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji  Despotovca počeli su radovi na putnoj infrastrukturi.

– Do sada je odrađeno krpljenje udarnih rupa u Balajncu do raskrsnice sa Vitancem i u Strmostenu gde uskoro očekujemo i kompletno presvlačenje asfalta. Reč je o važnom projektu za turizam opštine Despotovac, jer će obuhvatati trasu opštinskog puta od Jelovačkog mosta do ulaza u Strmosten, na putu ka hidro kompleksu Lisine. Radovi su počeli i u gradu, očekujemo da će biti završeni do kraja nedelje, rekao je Vladan Gavrilović, nadzorni organ za te radove.