JAGODINA- Predstavnik poverilaca Holding Kablova Nenad Lazarević ističe da nije ispunjena obaveza iz Unapred pripremljenog programa reorganizacije (UPPR) da se klasa d1, odnosno radnici kojima su se dugovale tri zarade,  izmiri pre početka primene, te je je primena UPPR je počela mimo odredbi i propisa, jer je očigledo da su radnici oštećeni.

– Ratko Vučurović i dalje isključivo samovoljno odlučuje, bez ikakve odgovornosti, bez polaganja računa bilo kome. Početak primene UPPR je 14 dana od dana pravnosnažnosti, a to je bilo 25. marta. To je rok u kome je Fabrika kablova morala da isplati sve poverioce iz klase d1, odnosno sadašnje ili biše radnike. Izgleda da su izmireni ranici van radnog odnosa u potpunosti, a oni koji su ostali u Fabrici su ostali uskraćeni za treću platu i kamatu, a neki čak sve kamate. Kako je moguće da započne primena UPPR, pita se Lazarević i dodaje da je pokrenutim postupcima sprečeno zastarevanje obaveze, kao i da je oko 80 radnika primilo jubilarne nagrade, mimo odredaba UPPR, što predstavlja krivično delo zloupotrebe službenog položaja, objašnjava Lazrević.

U tom preduzeću nije obavljeno  formiranje organa upavljanja, što je predviđeno UPPR,  pre svega izbor  Skupštine akcionara preduzeća.

– Skupština je jedini ovlašćeni organ koji raspolaže imovinom firme u konačnom stepenu, a ne neki Izvršni ili Nadzrni odbori sastavljeni od penzionera koji imaju između 70 i 80 godina. Bruka i sramota države. U ovom trenutku državu ne interesuje Fabrika kablova, a pogotovu radnici. U UPPR stoji da su svi organi upravljanja i dalje na snazi, postoji i Skupština, a ne samo Izvršni i Nadzorni odbor. Skupština nije formirana, potrebno je da urade kompletni izbori, a to traje. Ne može to na telefon ili na dva prsta. Skupština donosi odluku o imovini firme, ne odbori. Skupština nije održana a doneta odluka o prodaji pogona u Rekovcu. Bez saglasnosti Ministarstva pivrede nema prodaje, ako su dali saglasnost na onakvu prodaju to znači da tamo rade nezainteresovani ljudi. Rekovac se prodaje za desetostruko nižu cenu od investirane, ko odgovara za to. To je dokaz samovolje i nestručnosti, navodi Lazarević.

Inače, imovina Fabrike kablova se meri milijardama, a kada su u pitanju potencijali to je višestruko. Naprimer, energetska snaga sa kojom se pogon u Rekovcu pokreće u milionima evra može da se proda kao energetski kapacitet.

– Kome se daju izveštaji o UPPR nigde ne piše, izuzev u jednoj rečenici da ovlašćeno službeno lice tromesečno daje informacije o sprovođenju UPPR ili postavlja na sajt FKS. Još jedan vid kako zavarati poverioce, dodaje Lazarević.

– Pored donošenja nezakonite odluke o prodaji fabrike u Rekovcu, pre početka primene UPPR pogoni bivšeg Elmosa u Jagodini i Ćupriji morali su da budu ustupljeni Jugoimportu, naglašava Lazarević  i kaže da što se tiče fabrike u Despotovcu ona u UPPR stoji kao nedefinisana, odnosno samo je  stvorena mogućnost da se ustupi nekoj od opština na ime izimrenja obaveza prema lokalnoj samoupravi i za to postoji procedura.  Despotovac je to tražio.

Lazarević pojašnajva da je po programu UPPR predviđena je prodaja samo lokacije u Dragocvetu, niti Rekovac, niti Despotovac, dok je za lokacije bivšeg Elmosa u Jagodini i Ćupriji predviđeno da se putem posebne odluke o zameni ispunjenja menja za obevaze prema Fondu za razvoj u iznosu oko 2 milijarde i ustupi Jugoimportu. Međutim, za sada to nije obavljeno.