ĆUPRIJA- Predstava ,,Muškarčine” u utorak, 23. aprila, u 12 časova, sala ŠOMO u Ćupriji.
U cilju edukacije mladih, Ustanova kulture u saradnji sa gradskim osnovnim i srednjim školama predstavu ciljano daje za učenike – mladu publiku. Posle predstave imaćemo razgovor na temu rodne ravnopravnosti, položaja i problema mladih u društvu danas koji će voditi Olja Stojanović iz Ustanove kulture “Ćuprija” sa glumcima predstave i gostom:

– Suzana Savić, psiholog i psihoterapeut

Osnovna tema predstave je maskulinitet i način na koji se muškost tretira, odnosno formira u našoj kulturi. Ideja i poruka koju predstava treba da prenese je ideja o slobodi, ličnom ostvarenju i pokušaju da se prevaziđu kulturološki nametnute norme, koje mladiće sprečavaju da budu ono što jesu.

U želji da se uklope u socijalno prihvatljive matrice rodnog ponašanja, mladi muškarci rade mnoge stvari koje su štetne po njihovo fizičko ali i psihičko zdravlje. Društvo od njih očekuje da svoju muškost dokažu pokazivanjem snage i srčanosti, što ih često odvodi u destrukciju i autodestrukciju. Vaspitani u kulturi u kojoj je se muško pokazivanje emocija smatra za znak slabosti, mladi muškarci svoje emocije potiskuju i preinačuju u destruktivne oblike ponašanja.
Ova predstava ima za cilj da ukaže na taj problem, ali i da dokumentuje priču generacije rođene u toku ratova na Balkanu, generacije čiji je sistem vrednosti formiran u tranziciji te je, shodno tome, konfuzan i nedovoljno čvrst.

“Većina muškaraca zapravo ne živi. Umesto toga, oni glume da bi se zaštitili. Tokom sazrevanja izaberemo jednu od nekoliko standardnih maski – veliki radnik, kul frajer, dobar momak, muškarčina, osećajan novi muškarac. A zatim se godinama nakon toga držimo te uloge i pretvaramo da smo to mi i da je sve u redu.
“Sve je kul, ona je u pravu… Međutim, često iznutra preovladava osećaj usamljenosti. Glumiti i živeti nisu ista stvar.”
Stiv Bidalf, “Biti muško: akcioni plan za promenu života muškaraca”

Više o predstavi: http://reflektorteatar.rs/muskarcine-2/

Koncept, režija i dramaturgija: Milena Bogavac i Vojislav Arsić
Ko-autori i izvođači: Aleks Surtov, Đorđe Živadinović Grgur, Jovan Zdravković, Marko Panajotović, Nemanja Puvača, Nikola Pavlović Uroš Novović, Rastko Vujisić.
Koreografija i scenski pokret: Ljiljana Tasić
Originalna muzika: Vladimir Pejković
Kostimografija: Pull my Daisy
Produkcija: Reflektor teatar i Bitef teatar
Podrška: CARE NWB, Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške, DKC Majdan, Alma quatro