ĆUPRIJA- JKP Ravno iz Ćuprije realizuje poslove asfaliranja kolovoza i sanciju nekategorisanih puteva u gradu i selima u vrednosti preko  70 miliona dinara.

– Održavanje puteva spada u poslove kojilokalne samouprave. Reč nije samo o krpljenu udarnih rupa, već se pod sancijom  podrazumeva kompletno presvlačenje novim slojem asfalta i uređenje nekategorisanih puteva. Opština je ove godine izdvojila veća sredstva za sanaciju puteva, rekao je direktor JKP Dejan Ristić.

Trenutno su putari na više lokacija u gradu i selima. Sanira se put Krušar-Isakovo, asfaltiran je prostor  od oko 700 kvadrata između stambenih zgrada u Zmaj Jovinoj ulici.

-Asfaltiranje je kraj radova koji predhodili u ovom delu, jer smo pedhodno morali da uklonimo višedecenijsko smeće i šut u količini od 40 kubika. Obavljeno je nasipanje kameniom, uređena je nova ulična rasveta. Stanari kažu da više od četiri decenije ništa nije rađeno. Opština sagledava probleme građa i pokušava da izlađe u susret, ističe Ristić i dodaje da će asfaltiran prostor imati namenu parkiranja za stanare. U nastavku se očekuje asfaltiranje Zmaj Jovine ulice.