REKOVAC- U zajedničkom projektu Kragujevac, Rekovac i Knić  realiziovaće GIS projekat u okviru EUPRO programa u vrednosti od blizu 172 hiljade evra. U Rekovcu i Kniću sistem će mapirati kulturni i turistički potencijal, investicije i kulturni istorijsko nasleđe. Lokalni turistički potencijal promovisaće se na internetu i biće dostupan agencijama i građanima kako bi se povećao broj turista. Reč je o potpunom inoviranju postojećeg Geografskog informaciong sistema kombinacijom savremenog open source softvera i tehnologije.Tako će Knić i Rekovac, kao partnerske opštine, prvi put dobiti najsavremenije rešenje za upravljanje prostornim podacima.