PARAĆIN- Nastavnik fizičke kulture Vladan Bogdanović je 12. aprila napustio časove u školi u Paraćinu, iako je upisao četiti časa kao održane, da bi se priključio aktivistima SNS koji su upali u zgradu opštine Paraćin. O tome svedoči snimak koji je emitovan u medijima.

Vanrednim nadzorom Prosvetne inspekcije utvrđeno je da je nastavnik Bogdanović po rasporedu trebalo da održi časove u popodnevnoj smeni i to četiri časa, u odeljenjima 3/3, 3/1, 1/5 i 1/4. Nastavnik je rekao, kako se navodi u zapisniku, da je imao „neke privatne obaveze“ i da nije znao koliko će da se zadrži. U Knjigama evidencije o obrazovno – vaspitnom radu za odeljenja 3/3, 3/1, 1/5 i 1/4 se vidi da je Vladan Bogdanović upisao sve časove kao održane.
– Zaposleni nastavnik fizičke kulture Vladan Bogdanović nije obavestio direktora Tehnološke škole o odsustvu sa časa i adekvatnoj zameni. Ustanova nije zaključila Ugovor o izvođenju nastave, sa nastavnikom fizičke kulture iz ETŠ Sašom Petrovićem, koji je,bez saglasnosti direktora Tehnološke škole i matične ETŠ, zamenjivao kolegu Vladana Bogdanovića, a prvi čas u odeljenju 3/3 je upisan i potpisan od strane nastavnika koji ga nije održao. Kako su utvrđene napred navedene nezakonitosti u postupanju nadzoranog subjekta direktoru Tehnološke škole u Paraćinu izrečene su mere za otklanjanje nezakonitosti, da utvrdi odgovornost zaposlenog Vladana Bogdanovića, nastavnika fizičkog vaspitanja u skladu sa Zakonom, pozitivnim propisima i opštim aktima Škole, u ostavljenom roku od 10 dana, od dana prijema zapisnika, stoji između ostalog u zapisniku Prosvetne inspekcije.

Na ovu situaciju ukazali su prosvetni radnici koji su nevidenciji nezaposlenih u Paraćin i koji su taj zahtevu putili Opštinsom veću.

Kada su aktivisti SNS iz Paraćina 12. aprila održali prostestni skup ispred zgrade opštine Paraćin i izvršili  „zauzimanje“ u skupštinske sale,  u kojoj su neki odbornici proveli 26 sati bez ikakvih zahteva, među naprednjacima koji su šetali kroz opštinsku zgradu a zatim stajali ispred nje sa transparentima uvredljive sadržine, bio je i diplomirani pedagog fizičke kulture Bogdanović koji je u Tehnološkoj školi zaposlen na neodređeno vreme sa punom normom časova od 100 odsto.

Ovaj upad u zgradu opštine Paraćin u javnosti je poznat  po opštem cirsku koji je organizovao SNS. Lekar Službe hitne pomoći donelo je sendviče odbornicima koji su odlučili da prespavaju u skupštinskoj sali, lokalnim stranačkim funkcionerima koji su pokušavali da uđu u večernjim satima u opštinu,  starijoj gospođi koja je proslavila taj protest hit pesmom „Izađi, mala“.