ĆUPRIJA- Dom učenika srednjih škola „Srećno” iz Ćuprije, tradicionalno, na kraju svake školske godine organizuje svečanu priredbu, na kojoj učenici prezentuju program  iz oblasti kulturno – umetničkog stvaralaštva koji su pripremili radeći u sekcijama tokom školske godine. Ove godine organizovali su  izložbu radova članova kreativne sekcije Doma koji su nastali u prethodnih sedam godina i koji su nagrađivani na Domijadama tokom tog perioda. Svečano otvaranje izložbe radova učenika, članova kreativne sekcije biće u ponedeljak 13. maja u 19 časova u domskoj biblioteci. Svečana priredba biće održana 16. maja u sali ŠOMO „Dušan Skovran”,početak je u 18 časova.