SVILAJNAC- Predsednik Opštine Svilajnac Predrag Milanović obišao je danas radnike Javno-komunalnog preduzeća „Morava“, koji rade na preventivnim merama u slučaju vremenskih nepogoda.

– U petak je održano zasedanje štaba, gde smo raspodelili obaveze i mislim da smo u stanju pripravnosti. Prema najnovijim informacijama, popodne će verovatno krenuti padavine, tako da je nama ostalo još da pripremimo određenu količinu džakova, na čemu radi Javno-komunalno preduzeće „Morava“. Uvedeno je i dežurstvo u zgradi Opštine, koje je aktivno 24 časa. Što se tiče odbrane od poplava, mi smo deo jednog velikog sistema i ponašamo se u skladu sa naredbama koje dolaze sa nivoa Republike. Ne očekujemo veće probleme na Resavi, s obzirom na sve što je do sad odrađeno. Veća predostrožnost je na pritokama Resave i vodama drugog reda, s tim da je veći deo potoka regulisan, dok je ostatak u toku regulacije, izjavio je Milanović.
Kritična tačka tokom poplava u maju 2014. godine je bio bedem na Resavi iza Svilajnačkog naselja Vračar, koji je sada ojačan i podignut za više od 2 metra. Predsednik je obišao i ovaj lokalitet i ovom prilikom poručio da građani Svilajnca ne treba da brinu oko najavljenih padavina, jer je sistem za odbranu grada u velikoj meri završen.

– Ostalo nam je još da završimo u gradu zid na Resavi, koji će po završetku radova urediti arhitekte i JKP„Morava“, kako bi smo imali uređen i ovaj deo grada, objasnio je on.
Uvedena je dežurna služba koja je smeštena u zgradi opštine Svilajnac, u ul. Svetog Save 102, kancelarija broj 53, na prvom spratu. Dežurna služba je aktivna 24 sata dnevno, a informacije se u svakom trenutnku mogu dobiti na brojeve telefona: 035/325-942 i 064/8912614.