ĆUPRIJA- Projektno-tehničku dokumentaciju za sanaciju deponije smeća u Ćupriji pripremiće i izradiće Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Očekuje se da dokumentacija bude završena do kraja ove godine, a posle toga Ćuprija će moći da konkuriše za državna ili međunarodna sredstva za sanaciju deponije. Deponija se definitivno zatvara, radiće se rekultuvacija, odnosno izgled deponije biće usklađen sa okolinom. Na deponji je ranije dolazilo do zapaljenja deponije i okolna sela su ima zbog toga problem. Deponija je zvanično zatvorena 2010. godine za sanitarni otpad, ali je bilo dozvoljeno odlaganje šuta i građevinosg materijala. Na teritoriji Ćuprije registrovano je 150 manjih divljih deponija i očekuje se početak njihog uklanjanja.