PARAĆIN-  U prilogu dopisa, dostavljamo Vam, Zaključak Opštinskog veća Opštine Paraćin br.06-93/2019-III  od 13.05.2019. godine kojim se podnosi krivična prijava zbog osnovane sumnje da je neko od rukovodećih lica u RMU ”Rembas” Resavica Despotovac dana 13.05.2019.godine zloupotrebio svoj položaj.

U medijima su objavljeni snimci korišćenja autobusa “Rembas”-a za dovoženje radnika koji su kasnije autobusima privatnog preduzeća preveženi na javni skup Srpske napredne stranke u Paraćin, snimke sa kojih se može identifikovati ko je sve od zaposlenih u “Rembas”-u u radno vreme došao na javni skup u organizaciji Srpske napredne stranke u Paraćinu. Iz ovih dokaza možete ustanoviti:

1.Ko je naredio i organizovao da se za potrebe protesta Srpske napredne stranke u Paraćinu korste autobusi “Rembas”-a za prikupljanje radnika koji će doći na protest.

2. Ko je sve od zaposlenih u radno vreme, prema našim nezvaničnim saznanjima bez evidentiranja da su napustili radno mesto, učestvovao u javnom skupu Srpske napredne stranke u Paraćinu, a da je kako je već rečeno u isto vreme boravio “na radnom mestu” u “Rembas”-u.

Verujemo da Vam je jasno da u ovom slučaju postoji ozbiljna sumnja da su korišćenjem resursa “Rembas”-a u partijske svrhe i propuštanjem da se evidentira odlazak sa posla zaposlenih koji su učestvovali u javnom skupu učinjena krivična dela i prekršeni zakoni koji se odnose na finansiranje političkih aktivnosti.

Postoji i ozbiljna sumnja da su neki od zaposlenih na javni skup upućeni pod pretnjom od strane NN lica da će izgubiti ugovore o angažovanju na određeno vreme i po privremenim i povremenim poslovima, čime su ponovo načinjena krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti.

Očekujemo da iz Vaše nadležnosti preduzmete sve potrebne mere, ustanovite odgovornost i sami podnesete prijave protiv lica za koja se pokaže da su u ovom slučaju kršila propise.

Opština Paraćin će u svakom slučaju samostalno podneti prijave nadležnim državnim organima zbog ozbiljne sumnje da je u ovom slučaju došlo do kršenja zakona.