ĆUPRIJA- Stalna konferencija gradova i opština Srbije i Sportski savez Ćuprije organizovali su tribinu o finansiranju sporta u lokalnim samouprava, kojoj su prisustvovali sportske ustanove i klubovi.

– Što se tiče finansiranja sporta,mi ćemo se vratiti na sistem SOFK koji je nekada postojao. To je bio dobar sistem u kome  se lokalna samouprava preko sportskog saveza zapošljava u svakom sportu u stalni radni odnos nekog ko radi u klubu i na taj način se podiže kapacitet klubova, kaže jedan od autora aktuelnog  Zakona o sportu Dragan Atanasov.

Međutim, paradoks je da sada lokalne samouprave koje finansiraju sport po pricipu SOFK imaju problem sa zakonom poput Jagodine.

-U Jagodini funkcionišu po pricipu kako je pre bilo, kao je funkcionisala SOFK-a, i sada su za to dobili krivične prijave, jer  tako u zakonu ne piše. Zato su javne rasprave dobre da se predlože izmene zakona koje bi za primer imale Jagodinu, koji je dobar i da tako treba da se radi. Daje rezultate.  Klubovi nemaju kapaciteta da rade projektno finansiranje u sportu, ne mogu da opravdaju dobijeni novac i na kraju kažu da im to ne treba. Ideja zakona je bila dobra, da se kontroliše trošenje budžetskog novca za sport. Konkruse raspisuju opštine, ugovore potpisuju savezi i klubovi sa opštinom, ali to u praksi se ne pokazuje kao dobro jer nema dovoljno kapaciteta da se to realizuje. Onda su tu sportski savezi koji će sa dovoljno kapaciteta da pomognu klubovima, ističe Atanasov.

 

Govoreći o karakterističnim problemima on je naveo da neke lokalne samouprave finansiraju sport preko lokalnih saveza što ne bi trebalo, jer u zakonu piše drugačije, sa druge strane ni lokalne samoprave namaju kapacitete da kontrolišu finansijske izveštaje klubova.

– Ako opština ima 150 klubova, a jedna osoba obavlja kontrolu nad svim projektima onda to nije moguće. Celishodnije je povećanje kapaciteta lokalnih sportskih saveza da budu desna ruka opštini u sistemu sporta i na taj način rasterete kada je reč o operativnim poslovima. Sa druge strane ne mogu da budu donosioci odluka, već iskuljučivo opština, zaključuje Atanasov.